โลโก้ที่จะนำมา “จดเครื่องหมายการค้า” ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร

โลโก้ที่จะนำมา “จดเครื่องหมายการค้า” ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร

 

รับจดเครื่องหมายการค้า จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ มีลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เช่น เป็นรูปหรือคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาติ เครื่องหมายราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น และต้องไม่ใช่ภาพสัญลักษณ์ประจำชาติ เช่น ช้างไทย ศาลาไทย ช่อราชพฤกษ์ และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น

โลโก้ ที่นำมา “จดเครื่องหมายการค้า” อาจเป็นงานลิขสิทธิ์ได้อีกงาน หากจดทะเบียนจะคุ้มครองไปอีก 166 ประเทศทั่วโลก และคุ้มครองไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ เมื่อเสียชีวิตคุ้มครองต่อเนื่องอีก 50 ปี

 

จดกับเราจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า

รับจดเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ จดกับเราจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า แต่ได้รับความคุ้มครองกว้างกว่า สามารถปรับให้ใช้งานได้หลากหลาย ยืดหยุ่นกว่า และคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี ต่ออายุได้

 

  • เราให้บริการ จดเครื่องหมายการค้า  แบบประหยัดครอบคลุมสินค้าได้กว้างมากขึ้น แต่ จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 
  • จดเครื่องหมายการค้ากับเราดียังไง
  • จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า แต่ได้รับความคุ้มครองที่กว้างกว่า
  • การใช้เครื่องหมายการค้า ยืดหยุ่นกว่า
  • ไม่ Fix การรูปแบบใช้เครื่องหมายการค้า สามารถปรับให้ใช้งาน ได้หลากหลาย
  • เเต่หากมีสินค้ามากกว่าแนะนำให้จดเครื่องหมายการค้าแบบเหมาจ่าย จะช่วยให้ครอบคลุมสินค้าเกือบทั้งหมดในจำพวกนั้นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มองแบรนด์ในระยะยาวไม่ต้องจดสินค้าเพิ่มในอนาคต

 

  • ตรวจความเหมือนคล้าย พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขหรือ ปรับสัดส่วนเพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • ยื่นจดเครื่องหมายการค้าให้ ฟรี !
  • ระยะเวลาเริ่มต้น จนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 8 – 12 เดือน 

 

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com หรือ

เราให้บริการจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

 

* ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพื่อแสดงผลงาน

ทีมงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้  จดเครื่องหมายการค้า กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา