10 ความลับที่แผนก HR จะไม่มีทางบอกคุณ

10 ความลับที่แผนก HR จะไม่มีทางบอกคุณ

 

Human resources (HR) หรือฝ่ายคุคคลเป็นหนึ่งในแกนหลักขององค์กร ที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกพนักงาน  การจัดการพนักงานในองค์กร และการควบคุมให้พนักงานอยู่ในกรอบของกฏหมายและกฏขององค์กร แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่แผนก HR อาจเก็บเป็นความลับกับหนักงาน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

1.เราสามารถต่อรองเงินเดือนได้: ฝ่าย HR ไม่อยากให้พนักงานต่อรองเงินเดือน แต่เป็นสิทธิของเราที่จะสามารถเรียกเงินเดือนได้ตามความสามารถและประสบการณ์ ดังนั้นเราควรจะศึกษาและต่อรองเงินเดือนให้เราได้เงินเดือนที่ยุติธรรม

 

2.สวัสดิการก็ต่อรองได้นะ: เช่นเดียวกับเงินเดือน เราสามารถต่อรองเอาสวัสดิการได้เช่นเดียวกัน เช่น ประกันสุขภาพ, วันลาพักร้อน และแผนการเกษียณ อย่าเขินอายที่จะต่อรองเอาสวัสดิการ โดยเฉพาะถ้าเรามีเงื่อนไขพิเศษจากคนอื่นๆ

 

3.ฝ่าย HR ไม่ใช่เพื่อนของเรา: ถึงแม้ฝ่าย HR จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือพนักงานก็จริง แต่หน้าที่ที่สำคัญกว่าของฝ่าย HR ก็คือการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ฝ่าย HR ไม่ได้เข้าข้างคุณเสมอไป โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร

 

4.ฝ่าย HR เก็บข้อมูลและประวัติอย่างละเอียด: ฝ่าย HR จะเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน เวลาการเข้าและออกงาน และความผิดทางวินัยอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้ข้อมูลของตนเองที่ HR เก็บบันทึกไว้ และแก้ต่างในส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

 

5.นโยบายของ HR อาจจะน่าสับสน: นโยบายต่างๆขององค์กรอาจจะน่าสับสน โดยเฉพาะสำหรับหนักงานใหม่ อย่าลังเลที่จะสอบถามฝ่าย HR เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับทุกฝ่าย

 

6.ฝ่าย HR ไม่สามารถเก็บทุกอย่างเป็นความลับ: ฝ่าย HR จำเป็นต้องเก็บข้อมลบางอย่างเป็นความลับก็จริง เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล หรือการร้องเรียนเรื่องการคุกคามในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลบางอย่างที่ฝ่าย HR ไม่สามารถเก็บเป็นความลับ และจำเป็นต้องชี้แจงด้วย

 

7.HR ไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของเราได้: จริงที่ฝ่าย HR มีหน้าที่คอยช่วยเหลือและชี้นำพนักงาน แต่พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเราได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หรือขอควาามช่วยเหลือจากทีมงานและหัวหน้าของตัวเองก่อน

 

8.HR ไม่ได้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย: HR สามารถให้คำแนะนำเรื่องนโยบายและข้อบังคับต่างๆ แต่พวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ถ้าต้องการคำปรึกษาด้านกฏหมายเราควรติดต่อทนายความโดยตรง

 

9.HR ไม่สามารถรับรองความมั่นคงทางการงานของเราได้: สถานการณ์เศรษฐกิจ นโยของบริษัทหรือองค์กร หรือปัจจัยอื่นๆก็ตาม อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการงานของพนักงานทุกคน ไม่ใช่เฉพาะพนักงานใหม่ 

 

10.HR ก็มีอตคิได้: ถึงแม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะมีนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียม ฝ่าย HR ก็ไม่ได้มีความเท่าเทียมเสมอไป เราควรจะเข้าใจว่าฝ่าย HR อาจปฏิบัติกับคนต่างๆไม่เท่าเทียม และหาทางรับมือกับฝ่าย HR ให้ได้

 

สรุปแล้ว ฝ่าย HR มีหน้าที่ช่วยเหลือและคัดเลือกพนักงานก็จริง  มีหลายสิ่งที่ฝ่าย HR จะพยายามเก็บเป็นความลับกับพนักงาน ถ้าทราบ 10 สิ่งนี้ เราก็จะสามารถอยู่ในสังคมการทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น และมีอำนาจตัดสินใจแนวทางการทำงานของตัวเองได้

 

สั้งทำเรซูเม่หรือเขียนบทความภาษาอังกฤษแอดไลน์ @resume.studio

Facebook: รับทำเรซูเม่ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษทุกหัวข้อ การันตีทีมแปลโทอิคคะแนน 990