ขั้นตอนการทำใบประกอบวิชาชีพพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการทำใบประกอบวิชาชีพพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

 

 

รับเขียนบทความ seo การสอบเพื่อทำใบประกอบวิชาชีพพยาบาลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับใครหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม หากมีการวางแผนและเตรียมพร้อมมาอย่างดี ทุกคนก็สามารถพิชิตความฝันในการเป็นพยาบาลในสหรัฐอเมริกาได้ รับเขียนบทความ seo

 

 

โดยขั้นตอนเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวมีดังนี้

 

ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการรับประกอบวิชาชีพ แต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อกำหนดอย่างละเอียด ทุกคนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่สภาพยาบาลแห่งชาติสหรัฐ (National Council of State Boards of Nursing)

เอกสารด้านการศึกษานั้นต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาลของรัฐ เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของรัฐนั้นๆผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตจากสภาแห่งชาติ (NCLEX-RN) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเป็นพยาบาล

ข้อกำหนดเพิ่มเติม บางรัฐจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวใบประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่นผลการสอบวัดระดับภาษา หรือ ผลการศึกษาด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้สมัครควรทบทวนข้อกำหนดในรัฐที่ต้องการสมัครก่อนทำเรื่องรับใบประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะผ่านข้อกำหนดดังกล่าว

การทำเรื่องสมัครเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ เมื่อผ่านข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครสามารถทำเรื่องสมัครผ่านสภาพยาบาลของรัฐได้  โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนในการกรอกเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียม และการยื่นใบรับรองผลการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าทำงาน นอกจากได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว ผู้สมัครจำเป็นต้องได้วีซ่าทำงานของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยจะต้องได้รับจดหมายเชิญจากนายจ้างในสหรัฐอเมริกาก่อนทำเรื่องยื่นวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ กระบวนการทั้งหมดนี้อาจใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรมากพอสมควร อย่างไรก็ตามหากมีการเตรียมตัวที่ดีและวางแผนอย่างรอบคอบ ความฝันในการเป็นพยาบาลในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อสมัครงานในสาขาวิชาชีพพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ในการสมัครเป็นพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับเข้าทำงาน ซึ่งจะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมดดังนี้

 

ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล – ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของรัฐนั้นๆ โดยแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป เบื้องต้นแล้วผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตของสภาแห่งชาติ (NCLEX-RN) และข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร

 

ใบรับรองผลการศึกษา – ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองผลการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านการเกณฑ์ประเมินตามมาตราฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารรับรองการทำงาน – ผู้สมัครจะต้องแสดงประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นในรูปของจดหมาย ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง นอกจากนี้ ประสบการณ์ทำงานกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติก็จำเป็นเช่นกัน

 

เอกสารวีซ่า – ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่าทำงานในสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะเป็นวีซ่า H-1B ซึ่งมีนายจ้างเป็นผู้สปอนเซอร์

 

ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ – ในการทำงานที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงต้องมีการวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS เพื่อยื่นเป็นหลักฐาน

 

เรซูเม่และจดหมายสมัครงาน – ทำเรซูเม่ ในการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงานนั้น จะเน้นไปที่ประสบการณ์การทำงานและวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประสบการณ์การทำงานกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

 

บุคคลอ้างอิง – ผู้สมัครจะต้องมีจดหมายอ้างอิงจากนายจ้างหรือคนในองกรณ์เดิมที่เคยทำงานด้วยกันเพื่อเป็นการรับรองในด้านทักษะวิชาชีพพยาบาล

 

เตรียมตัวสัมภาษณ์ – เมื่อถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ทั่วไป และเตรียมตัวแสดงความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาล

 

สรุปแล้ว ในการสมัครเข้าทำงานในสาขาวิชาชีพพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมใบประกอบวิชาชีพ เอกสารวีซ่า เอกสารการทำงาน เรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการได้รับเข้าทำงาน หากมีการเตรียมตัวที่ดี ความฝันที่จะเป็นพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

savecyber.in.th