เก้าอี้ห้องประชุม ราคาถูก

เก้าอี้ห้องประชุม ราคาถูก – การเลือกเก้าอี้ห้อง ประชุมที่มีคุณภาพ มีความทนทาน ใช้ได้นานเป็นทางเลือกที่คน ในยุคปัจจุบันนิยมมากที่สุด เพราะในสภาพสังคมที่เร่งรีบ ทุกคนต่างต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นคงไม่มีใครอยากใช้สินค้าที่เสื่อมสภาพเร็ว เพราะต้องมาเสียเวลาหาซื้อใหม่ หรือต้องใช้เวลาหลายวันในการติดตามการส่งซ่อมสินค้า ซึ่งอาจโชคร้ายต้องเสียค่าซ่อมแซ่มที่แพงเกินคาดเดา

รูปแบบการจัดห้องประชุม

1.การจัดห้องประชุมแบบเธียเตอร์ เป็นการจัดห้องประชุมที่ยึดรูปแบบโรงหนังหรือโรงละครเวที

2.การจัดห้องประชุมแบบเก้าอี้วงกลม รูปแบบการจัดห้องประชุมแบบใช้เพียงเก้าอี้อย่างเดียว

3.การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีการจดบันทึก

4.การจัดห้องประชุมแบบบอร์ดรูม  การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปรึกษาหารือและระดมความคิดกัน

5.การจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลมวงปิด งานที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยสนทนาได้อย่างสะดวก

6.การจัดห้องประชุมแบบโต๊ะวงกลมเปิด เหมาะกับงานที่ผู้เข้าร่วมพูดคุยพร้อมๆกับที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นเวทีได้สะดวกมากขึ้น

7.การจัดห้องประชุม U shape เหมาะกับงานขนาดเล็ก-กลางที่วิทยากรหรือผู้บรรยายต้องการใกล้ชิดผู้ฟัง สามารถเดินเข้าไปหาผู้ฟังได้ง่าย

 

รูปแบบของ เก้าอี้ห้องประชุม

1.เก้าอี้โพลี

2.เก้าอี้สัมมนา

3.เก้าอี้หัวโค้ง

4.เก้าอี้ทรงราชา

 

 

มารยาทในการใช้ห้องประชุม 
1. มาก่อนเวลา อันนี้ถือเป็นมารยาท การใช้ห้องประชุม หรือสัมมนาอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณควรจะ มาก่อนเวลาเริ่มประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งคุณจะมีเวลา ทำธุระส่วนตัว ให้เรียบร้อย และการมาก่อนเวลา หรือเข้าร่วมประชุม ตามเวลานั้น จะทำให้คุณไม่พลาด เนื้อหาสำคัญ ๆ ในการพรีเซนต์อีกด้วย
2. ห้ามส่งเสียงดัง การประชุม ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม ทุกคนควรให้เกียรติ และเป็นผู้ฟังที่ดี สนใจกับเนื้อหาการประชุม หรือสัมมนา ซึ่งถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรมี และการงดใช้เสียงดัง ยังเป็นการรักษาบรรยากาศ กับผู้ร่วม ประชุมท่านอื่น
3. ปิดเครื่องมือสื่อสาร ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือปิดเสียง เปิดสั่น เพื่อไม่เป็นการก่อความรำคาญ และทำลายบรรยากาศการประชุม หรือสัมมนา
4. ตั้งใจฟังในสิ่งที่พูดนำเสนอ ทุกๆท่านที่ เข้าร่วมประชุม ควรตั้งใจฟังเนื้อหา ที่ผู้นำเสนอตั้งใจเตรียมมา และเก็บเกี่ยวความรู้ หรือเนื้อหาการประชุมให้ได้มากที่สุด เพื่อต่อยอดการนำข้อมูลไปใช้ต่อ หรือร่วมแก้ปัญหา ในหัวข้อที่นำมาเข้าประชุม
5. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องประชุม อันนี้ถือเป็นเกล็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะทำให้ทุก ๆ คนมองคุณดียิ่งขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และบุคลิกให้ดูน่าเคารพ ด้วยสิ่งเล็กๆที่คุณทำ เปรียบเสมือน คุณให้เกียรติ และเป็นคนเรียบร้อย ที่ใส่ในใจรายละเอียดเล็กๆ
6. มารยาทใน การถามคำถาม ช่วงการถามคำถาม หรือซักถามข้อสงสัย นั้น ต้องดูจังหวะให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นการ ขัดจังหวะการนำเสนอ ของผู้นำเสนอ อาจจะถามในช่วง ต่างๆได้ เช่น ยกมือถามคำถาม ,รอให้จบหัวข้อนั้นๆก่อน รอให้จบการนำเสนอ หรือผู้นำเสนอ เปิดโอกาสให้ถามคำถาม เพื่อรักษามารยาท และบรรยากาศการประชุม
 การดูแลรักษาเก้าอี้ห้องประชุม
 1. หลีกเลี่ยงแดดส่อง บนเก้าอี้ตาข่ายเป็น เวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้า หรือตาข่ายซีดจาง และอาจทำให้ฟองน้ำและ เนื้อผ้าเสื่อมสภาพก่อนเวลา อันควร และไม่ควรวางเก้าอี้ตาข่าย ไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะความชื่นอาจ ทำให้เกิดราขึ้น ที่เนื้อผ้าได้
 1. หากทำน้ำหรือ เครื่องดื่มหกเลาะเก้าอี้ ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาด หรือฟองน้ำทันที และถ้าเป็นคราบ ให้เช็ดด้วยน้ำสบู่เจือจาง แล้วเช็ดด้วยผ้าหมาด ๆ แล้วผึ่งลมให้แห้ง
 1. ระมัดระวังของมีคม หรืออุปกรณ์สำนักงาน ที่มีปลายแหลม อย่างเช่นปากกา หรือ คัตเตอร์ โดนผ้าเบาะ หรือผ้าตาข่าย
  อาจทำให้ผ้าฉีกขาด เกิดความเสียหายได้
 1. ทำความสะอาด เก้าอี้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าสะอาด ทำความสะอาด เช็ดฝุ่นที่เกาะ อยู่ตามเก้าอี้ นอกจากนี้ควรใช้ เครื่องดูดฝุ่นดูดตาม ซอกต่าง ๆ ด้วย และหลีกเลี่ยง การใช้น้ำยาเคมีใน การทำความสะอาด เพราะอาจจะทำให้เก้าอี้ เกิดความเสียหายได้

นอกจากการดูแล ในเบื้องต้นแล้ว ก่อนซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ควรเลือกเก้าอี้สำนักงาน ที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุทนทาน สามารถรองรับการใช้งานได้ดี และควรเลือกเก้าอี้ที่มีการ รับประกันสินค้า เผื่อเกิดความเสียหาย

Ergonomics สำคัญอย่างไรกับ เก้าอี้ห้องประชุม ราคาถูก

เราขอเรียกทั้งสองคำรวม ๆ ว่า Ergonomics เก้าอี้ห้องประชุมทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้ออกแบบตามหลัก Ergonomics จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ และอาจจะส่ง ผลเสียไปยังคุณภาพ ของงานที่ทำได้ด้วย เช่น เก้าอี้ไม่สมดุลกับผู้ใช้ ไม่มีการรองรับ และซัพพอร์ตที่ดี อาจจะเกิดภาวะทางร่างกาย เช่น ป่วยเมื่อยตามร่างกาย Office Syndrome หรือลามไปจนถึงโรคเรื้อรัง ในส่วนของการส่งผลต่อจิตใจ จะทำให้เกิดความเครียดสะสม Ergonomics จึงเป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้งชีววิทยา จิตวิทยา สรีรศาสตร์ กายภาคศาสตร์ เพื่อขจัดสิ่งที่อาจ เป็นสาเหตุทำให้พนักงาน เกิดความไม่สะดวกสบาย ปวดเมื่อย มีสุขอนามัยทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่ไม่ดี อันเนื่องมา จากการทำงาน ในสภาพแวดล้อมี่ไม่เหมาะสม ข้อกำหนดและลักษณะเก้าอี้ Ergonomicsเก้าที่ถูกต้องทั้งตามหลักสรีรศาสตร์ และการยศาสตร์นั้นจริง ๆ ควรเป็นอย่างไร

 • ปรับระดับความสูงของที่รองคอได้ ช่วยลดภาระของคอ และลดอาการเกร็ง
 • พนักพิงด้านหลังมีส่วนเว้าเพื่อรองรับเอวช่วงล่างหรือหลังส่วนล่างให้แนบไปกับเก้าอี้และสามารถปรับการล็อคเอนได้
 • ปรับระดับขององศาที่รองคอได้
 • ที่รองคอเป็นตาข่ายโปร่ง ไม่เก็บฝุ่น ทำความสะอาดง่าย
 • ที่วางแขนสามารถปรับเข้า-ออกได้ และสามารถปรับระดับความสูงได้
 • ปรับความหยืดหนุ่นของพนักพิงได้
 • สามารถปรับเบาะรองนั่งเข้า-ออกได้
 • ปรับรองนั่งสามารถปรับเบาะเข้า-ออกได้

สรีรศาสตร์กับลักษณะท่านั่งที่เหมาะสมตามหลักการ

 • ศีรษะ จะต้องตั้งตรงหรือก้มเล็กน้อย โดยต้องทำมุม 10 – 15 องศา เพื่อให้สายตาขนานไปกับพื้นได้อย่างพอดี ไม่ก้มต่ำจนเกินไป
 • คอ ควรอยู่ในระดับสายตา ไม่เอียงหรือยื่นไปข้างหน้า
 • หลัง จะต้องชิดแนบไปกับพนักพิง โดยสามารถเอนได้เล็กที่ 120 องศา ลำตัวตั้งตรง ไม่แอ่นหรือหลังค่อม
 • ก้น จะต้องแนบชิดไปกับพนักพิง หรือพูดง่าย ๆ คือ นั่งให้เต็มก้น โดยแนบเป็นมุมฉากกับพนักพิงและควรลงน้ำหนักในการนั่งบนกล้ามเนื้อสองข้างให้สมดุลกัน
 • ข้อศอก วางแนบชิดไปกับลำตัว หรืออาจจะวางบนที่พักแขนโดยทำมุม 90 องศา ซึ่งข้อมือและศอกควรอยู่ในแนวเส้นตรง
 • ต้นขา ควรวางราบกับเก้าอี้ และแนบชิดไปกับเบาะของที่นั่งในองศาที่พอดี
 • เข่า ข้อพับด้านหลังเข่าแนบชิดกับเบาะรองนั่ง โดยทำมุมตั้งฉากที่ 90 องศา
 • เท้า วางราบกับพื้นแบบเต็มฝ่าเท้า ไม่ควรนั่งให้เท้าลอยจากพื้น เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงขาเกร็ง และเกิดอาการปวดเมื่อยตามมาได้

ทั้งหมดนี้เป็นคือความสำคัญของหลักสรีรศาสตร์และการยศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อกับเก้าอี้ห้องประชุม โดยโดยคำแนะนำข้างต้น สามารถลองนำไปใช้กันได้ เพื่อปรับเปลี่ยนท่านั่งที่ถูกต้องไปพร้อมกับเปลี่ยนเก้าอี้ที่มีการซัพพอร์ตอวัยวะของเรา

 

กลับสู่หน้าหลัก – savecyber