การบิน : ปริมาณการบินของไทยโตสุดในอาเซียน

การบิน : ปริมาณการบินของไทยโตสุดในอาเซียน

การบิน บวท.เผยปริมาณการบินของไทยโตสุดในอาเซียน ครองสัดส่วนมากสุดกว่า 28% เร่งจับมือซีแอลเอ็มวีลงทุนการบิน

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปริมาณการบินของประเทศไทยถือว่าเติบโตมากที่สุดในอาเซียน ด้วยค่าเฉลี่ยการเติบโตต่อปีที่ราว10% หรือบางปีโตทะลุ 13% ซึ่งถือว่าสูงกว่าปริมาณการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคถึง 2 เท่า จากปัจจุบันมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ราว 6.3% ต่อปี

นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามาถือครองสัดส่วนปริมาณทางการบินในภูมิภาคมากที่สุดถึงร้อยละ 28 รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ร้อยละ 25 อย่างไรก็ตามการเติบโตของปริมาณการบินในอาเซียนยังถือว่ามากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งโลกที่ 4.7% และยังอยู่ในช่วงขาขึ้นจึงมีศักยภาพในการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่วนด้านคู่แข่งในอาเซียนที่มีศักยภาพเติบโตทางการบินในอนาคตจะไปอยู่ที่เวียดนาและเมียนมาร์ จากปัจจัยหนุนด้านประชากรที่มีรวมกันกว่า 140 ล้านคนควบคู่ไปกับตลาดการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามรายได้ของประชากร

ดังนั้น บวท.จะร่วมมือกับประเทศศักยภาพดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวีเพื่อรักษาฐานการเติบโตของธุรกิจการบินเอาไว้ทั้งด้านการลงทุนและแบ่งปันทรัพยากรทางการบินร่วมกันตลอดจนจัดทำสิทธิทางการบินให้ใช้ได้ร่วมกันอีกด้วย ทั้งนี้ บวท.จะนำแนวทางความร่วมมือดังกล่าวเข้าร่วมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมองค์กรวิทยุการบินระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ภายใต้สโลแกน Embracing Change หรือการพัฒนาการบินร่วมกันเพื่อรับมือการเติบโตในอนาคต กนอกจากนี้ปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์กรวิทยุทางการบินระดับโลกอีกด้วย

นางสาริณี กล่าวต่อว่า การเติบโตทางการบินในภูมิภาคอาเซียนจะขยายตัวจนเต็มเพดานภายใน 15 ปีนับจากนี้ หลังจากนั้นปริมาณทางการบินจะเริ่มย้ายจากทวีปเอเซียและภูมิภาคอาเซียนไปเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างทวีปแอฟริกา (emerging market) อย่างไรก็ตาม บวท.จะหารือกับกองทัพอากาศ (ทอ. ) เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการควบรวมน่านฟ้า (Flexible Air Space) โดยแบ่งปันน่านฟ้าเชิงพาณิชย์และน่านฟ้าด้านความมั่นคงห้ามารถใช้ร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบินของประเทศขณะนี้ได้ทำการจ้างที่ปรึกษาของประเทศอังกฤษเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ทั้งความสามารถรองรับภาคพื้นดินและการรองรับภาคอากาศเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศให้ได้ถึง 2.7 ล้านเที่ยวต่อปี คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561

นอกจากนี้ยังวางแนวทางทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วิทยุการบินฯ การบินไทย สายการบินของชาติ กองทัพอากาศ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานโลก เนื่องจากในทวีปยุโรปบางประเทศสามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้ดีกว่าบ้านเรามากแม้พื้นที่น้อยกว่า 2-3 เท่า

CR https://www.posttoday.com/aec/news/485950

รวมข่าวอาเซียน