ประวัติ savecyber

savecyber

savecyber

savecyber หรือชื่อเล่น เซฟ นะครับ

เกิดตรงกับดวงเมือง วันศุกร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2532
เกิดพิจิตร โตพิษณุโลก ปัจจุบันอยู่กรุงเทพ  (ตายที่ไหนไม่รู้ )
คติประจำใจ “ทำเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเสมอ ”
จุดเด่น กระตือรือร้น รักอิสระ พัฒนาต้นเองอยู่เสมอ
จุดที่ควรพัฒนา ภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน
ผลไม้ที่ชอบ ราชินีผลไม้
สีที่ชอบ สีเทา
สัตว์ที่ชอบ แมวอ้วนน่ากอด

I’m Phudis. You can call me Save. Nice to meet you.

Full Names   PHUDIS RUEANGDECHMONTRI
Nationality   Thai
Occupation   Digital marketing
Mobile Number  +66 99 479 3690
Address  901/598 Unio Condo Thapra Bangkokyai Bangkok 10600
Line          savecyber

Skills

 • Computer Skills – WordPress, Joomla, Moz, Tool SEO, Microsoft Office,

Adobe   Photoshop

 • Communicative Skills – Fair knowledge of English Language
 • Problem Solving Skills – Able to work under the pressure and can solve the any problem that happening in that situation

Experience

SEO Specialist  at  Power Buy  co.Ltd

– Experience with Google and Bing’s services, including Analytics and Webmaster Tools
– Experience with Google’s Keyword Tool
– A functional understanding of HTML and CSS
– The ability to work with back-end SEO elements such as .htaccess, robots.txt, metadata, site speed optimization, and related skills
– Proven success in link building and viral strategies
– The ability to deploy an effective local and long-tail search strategy
– A deep understanding of mobile strategy and how it relates to SEO
– A solid grasp of how blogging, press releases, social media, and related strategies go hand-in-hand with SEO
– Experience in building inbound organic search traffic and improving SERPs
– A background in creating reports showing web analytics data and site evaluations
– An up-to-date, working knowledge of current, past, and projected trends in the SEO industry

Assistant Manager SEO specialist at Edtguide.com,Horoworld.com

 • Execute tests, collect and analyze data and results, identify trends and insights in order to achieve maximum ROI in paid search campaigns
 • Track, report, and analyze website analytics and PPC initiatives and campaigns
 • Manage campaign expenses, staying on budget, estimating monthly costs and reconciling discrepancies.
 • Optimize copy and landing pages for search engine marketing
 • Perform ongoing keyword discovery, expansion and optimization
 • Research and implement search engine optimization recommendations
 • Research and analyze competitor advertising links
 • Develop and implement link building strategy
 • Work with the development team to ensure SEO best practices are properly implemented on newly developed code
 • Work with editorial and marketing teams to drive SEO in content creation and content programming
 • Recommend changes to website architecture, content, linking and other factors to improve SEO positions for target keywords.

Senior Digital Marketing  at STG Mediaplex co., Ltd.

 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • Design, build and maintain our social media presence
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience
 • Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 • Instrument conversion points and optimize user funnels
 • Collaborate with agencies and other vendor partners
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

June 2015 – September  2016

                             SEO and Social at Asia Business Guides Co., Ltd.

Analyze websites for improvements, have an in-depth knowledge of keyword research, understand SEO and Social media copywriting and serve a liaison between various departments, clients and contractors.

February 2015 – June 2015

 Junior Online Marketing at AllProperty Media Co., Ltd

56 Yada Building, 9th floor, Silom Road Bangkok

Analyze websites for improvements, have an in-depth knowledge of keyword research, understand SEO copywriting and serve a liaison between various departments, clients and contractors.

June 2014- February 2015

Teller at Kasikorn Bank

Kasikorn Bank Silom Soi 1 Branch

Process routine account transactions., Open accounts, including savings and checking., Help customers fill out deposit and withdrawal slips., Disburse money to customers., Check for photo identification., Greet people warmly and direct them to appropriate bank personnel., Handle loan payments and cash checks., Exchange foreign currency. Etc.

Nov 2013-May 2014  

Education

 • Mini MBA Digital Marketing , Nation University , 2016
 • Bachelor of Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University

Major: Business Computer  2008-2011             

 • Vocational Certificate, Phitsanulok School of Business  Administration and Technology 2005-2007

Personal

Personality :   Like to dealing with people, friendly, responsibility, easy-going

Hobbies :         Surfing internet, Listening music, Read a book etc.

Sports :            Playing football, Badminton, Basketball

Website Ecommerce : savecyber.com

Website Blog : www.savecyber.in.th